Länkstig

Global politisk ekonomi

Kurs
IR1222
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27215

Kort om kursen

Vad är orsakerna till global ojämlikhet? Kursen ger dig en introduktion till fältet global politisk ekonomi och ger dig fördjupad kunskap om hur den rådande världsordningen har växt fram och vilka utmaningar den står för idag.

Om utbildningen

Kursen ger dig en introduktion till fältet global politisk ekonomi och sätter fokus på kritisk politisk ekonomi som perspektiv och analysram för att förstå den samtida världsordningen.

Under kursen får du fördjupad kunskap om hur den rådande världsordningen har växt fram och vilka utmaningar den står för idag. Du lär dig också om globala politisk-ekonomiska förhållanden och dess historia, och om olika teoretiska inriktningar och begrepp inom fältet global politisk ekonomi.

Kursen undersöker bland annat orsakerna till global ojämlikhet och går igenom kapitalismens dynamik och inverkan på politisk-ekonomiska förhållanden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp genomgångna kärnkurser, varav 15 hp godkänd kurs, inom internationella relationer. Alternativt godkänt minst 45 hp i ämnet statsvetenskap eller globala studier.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Sök kursen tillsammans med Krig, fred och säkerhet, 15 hp (IR1221) om du vill läsa internationella relationer under en hel termin.

Efter studierna

Kursen ger dig kunskap om hur internationella relationer förstås utifrån politisk-ekonomiska analysramar. Efter kursen har du en god historisk och teoretisk förståelse för den globala politiska ekonomin och kompetens att genomför omvärlds- och samhällsanalyser inom en rad olika yrken och områden. Tidigare studenter arbetar inom en rad olika yrkesområden i olika sektorer. Deras yrkesområden innefattar utrikesförvaltning och internationell diplomati, arbete i internationella organisationer, politiskt arbete, utrikesjournalistik och forskning. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen genomförs genom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Kursen har också interaktiva övningar och kräver egen omfattande läsning. Under kursen examineras du genom salstentamen, deltagande i grupparbete och individuella uppgifter.