Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Global engelska

Kurs
EN1323
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen undersöker och värderar engelskans spridning över världen, med betoning på dess geografiska, ekonomiska, kulturella och institutionella betydelse. Hur kom det sig att engelskan blev det globala språk det är idag? Hur har engelskans "globala" funktion påverkat språkutvecklingen i sig och särskilt den lingvistiska mångfalden på ett globalt plan? Kursen har även ett tydligt fokus på  "Global English", som en engelsk varietet. Därför undersöks även dess lingvistiska kännetecken, diskurspraktiker och användningsområden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp engelska (varav minst 30 hp ska vara från EN1B01 eller EN1210 eller motsvarande).

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.