Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Global engelska

Kurs
EN1323
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen undersöker och värderar engelskans spridning över världen, med betoning på dess geografiska, ekonomiska, kulturella och institutionella betydelse. Hur kom det sig att engelskan blev det globala språk det är idag? Hur har engelskans "globala" funktion påverkat språkutvecklingen i sig och särskilt den lingvistiska mångfalden på ett globalt plan? Kursen har även ett tydligt fokus på  "Global English", som en engelsk varietet. Därför undersöks även dess lingvistiska kännetecken, diskurspraktiker och användningsområden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp engelska (varav minst 30 hp ska vara från EN1B01 eller EN1210 eller motsvarande).

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus