Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Geovetenskapligt examensarbete med inriktning mot fysisk oceanografi

Kurs
Avancerad nivå
45 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp i geovetenskap som innehåller minst 30 hp inom relevant ämnesområde. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.