Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En forskare jobbar vid datorn samt bild på DNA sekvens.
Länkstig

Genomik och Systembiologi, masterprogram

Program
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11699
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet är för dig som är intresserad av den moderna biologin som en följd av den explosiva utvecklingen inom DNA sekvensering. Du får lära dig att experimentellt studera alla komponenter i biologiska system med hjälp av olika "omics"-tekniker. Du kommer att utveckla beräkningsfärdigheter för genomanalys, modell-generering och simulering samt få förståelse för faktorer som påverkar genomens utveckling. Efter utbildningen kan du arbeta med forskning på företag eller i akademin samt med frågeställningar om exempelvis klimat inom myndigheter.

Om utbildningen

Masterprogrammet i genomik och systembiologi ger dig praktisk kunskap om framväxande tekniker för storskalig analys av livets molekyler. Du studerar hur genom förändras över tid och hur livets molekyler interagerar i nätverk för att bygga upp levande organismer. Kunskap om egenskaperna hos kompletta biologiska system – inte bara deras enskilda delar – är avgörande för läkemedelsutveckling, sjukdomsbehandling och förbättring av industriella bioprocesser. Utveckling av tekniker inom det här området är tvärvetenskaplig, och forskning och utbildning ligger i skärningspunkten mellan biologi, fysik, kemi, teknik, matematik och datavetenskap.

Under din utbildning utvecklar du färdigheter för att experimentellt studera alla komponenter i ett biologiskt system samt beskriva systemet och dess funktionella interaktioner i matematiska termer. Den här modelleringen möjliggör simuleringar och förutsägelser om beteendet hos systemförändringar på grund av olika typer av störningar, som exempelvis mutationer, infektioner eller miljöpåverkan. Du får förståelse för hur genom förändras över tid som en följd av bland annat användning av antibiotika, avel för önskade egenskaper och kemikalier i miljön.

Problemorienterad utbildning nära kopplad till aktuell forskning

Masterprogrammet i genomik och systembiologi är problemorienterat och nära kopplat till aktuell forskning, som till exempel genomprojekt på marina organismer, bioinformatisk analys av nukleotidpolymorfism och nätverksanalys av genetiska interaktioner mellan livets molekyler. Många av de praktiska momenten använder sig av enkla modellsystem, framförallt det experimentellt kraftfulla systemet jäst.

Möjlighet till att skapa en unik tvärvetenskaplig examen

Programmet består av både obligatoriska och valbara kurser. Du kan välja att fördjupa din kunskap inom ditt område eller bredda den genom att lägga till andra naturvetenskapliga ämnen i din studieplan. Du kan också studera andra ämnen, till exempel ekonomi eller ledarskap och skapa en tvärvetenskaplig examen som är unik på arbetsmarknaden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i molekylärbiologi alternativt biologi, inom vilken det ingår motsvarande 60 hp i biologi och 30 hp kemi. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Som molekylärbiolog med inriktining mot genomik och systembiologi kan du arbeta inom många olika områden.

I den privata sektorn kan du jobba med laboratorie- och forskningsarbete inom bioteknik-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

Inom den offentliga sektorn kan du exempelvis arbeta på diagnostiska laboratorier inom sjukvården samt på statliga verk och myndigheter.

Om du har gått forskarutbildningen, kan du satsa på en karriär inom akademin. Efter en kompletterande lärarbehörighet kan du också få en anställning inom skolan.

Under studiernas gång utvecklar du flera generiska kompetenser som gör dig attraktiv för framtida arbetsgivare. Detta, i kombination med att du kan skapa en unik profil genom valfria kurser, öppnar ännu fler karriärvägar.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du får en gedigen utbildning där aktuell forskning utgör grunden för undervisningen. Du lär dig det senaste inom området och utvecklar viktiga kärnkompetenser såsom noggrannhet, samarbetsförmåga, förmåga att tydligt presentera och kommunicera resultat, med mera.

  • Du läser din utbildning i små grupper och i nära kontakt med dina engagerade lärare.
  • Undervisningen bygger på problembaserat lärande och laboratoriekrävande kurser kopplade till pågående forskning.
  • I slutet av din utbildning gör du ett individuellt laborativt examensarbete i en av våra framgångsrika forskargrupper.

Lokaler

De flesta kurserna läser du på Lundbergslaboratoriet på Campus Medicinarberget. De praktiska övningarna utför du oftast i institutionens forskningslaboratorier med modern utrustning. De teoretiska momenten gör du i datorsalar utrustade med avancerade programpaket för bioinformatik samt modell-generering och simuleringar.

Du kan köpa en enklare lunch och annat smått och gott på Lundbergs Café eller på en av de många andra restauranger i närheten. I studentrummet finns tillgång till mikrovågsugnar för medhavd mat. Trådlöst nätverk finns tillgänglig i hela Lundbergslaboratoriet.

Till Lundbergslaboratoriet tar du dig enkelt och snabbt med spårvagn eller buss från Göteborgs olika delar. Närmaste buss- och spårvagnshållplats är Medicinaregatan eller Sahlgrenska Huvudentré.

Läs mer om lokaler