Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Genomik och Systembiologi, examenskurs - masterexamen

Kurs
BIO735
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21073
Ansökan stängd

Om utbildningen

I kursen Genomik och Systembiologi, examenskurs-masterexamen, utför du ett examensarbete på masternivå. Under handledning utför du ett självständigt arbete som motsvarar en termins heltidsstudier. Vanligtvis utför du det enskilda arbetet inom ramen för ett av de pågående forskningsprojekten inom ämnet genomik och/eller systembiologi. Du redovisar arbetet skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats och muntligt i form av en presentation.

Forskningen inom genomik och systembiologi har en stor bredd. Därför kan du göra ditt arbete inom skilda områden och med varierande frågeställningar, exempelvis inom allmän biologi, miljövetenskap, cellbiologi, bioteknik, medicin, matematik, statistik, fysik eller datavetenskap. Beroende på ditt intresse kan arbetet innehålla flera discipliner och du kan därför behöva flera handledare från samma eller olika institutioner. Många projekt kombinerar experiment med mer teoretiska studier.

Du ska själv söka efter handledare och projekt, antingen på institutionen för kemi och molekylärbiologi, på en annan institution inom samma ämnesområde eller externt inom ett företag eller en myndighet. För att du ska bli registrerad på kursen måste projektet vara godkänt av examinatorn. Du kan förlänga projektet till 45 eller 60 högskolepoäng efter överenskommelse.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp) i biologi, molekylärbiologi eller motsvarande. Dessutom krävs minst en godkänd fördjupningskurs inom det relevanta ämnesområdet om minst 15 hp. Utöver detta krävs också kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng utan maxgräns.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 285 hp

Efter studierna

Kursen ingår i masterprogrammet i genomik och systembiologi och är oftast den sista kursen på programmet.

Så är det att plugga

Lokaler