Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gamla testamentet utan hebreiska, fördjupningskurs

Kurs
RKT137
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Du breddar och fördjupar din förståelse av centrala vetenskapliga problemställningar inom Gamla testamentets exegetik, och utvecklar därmed din förmåga att diskutera sådana problem. Vi studerar centrala texter i Gamla testamentet med hjälp av bibelkommentarer och annan litteratur. Det ger en inblick i textens teologiska och litterära poänger, och ställer frågor om tolkning och översättning, bibelanvändning och livstolkning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd fortsättningskurs i Bibelvetenskap (RKT129), 15 hp eller godkänd fortsättningskurs i Religionsvetenskap (RK3000/RKL300), 20 p (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande.