Länkstig

Fysisk aktivitet och hälsa

Kurs
IIG142
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19100
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen behandlar rådande kunskapsläge avseende sambandet mellan fysisk
aktivitet/inaktivitet och hälsa. Rekommendationer för fysisk aktivitet presenteras liksom hur omfattning och intensitet av fysisk aktivitet inverkar på kondition, styrka, rörlighet och balans i olika åldersgrupper. Balansgången mellan positiva och negativa effekter diskuteras också.

Det omgivande samhällets betydelse för att öka den fysiska aktiviteten problematiseras. Exempelvis behandlas hälso- och sjukvårdens insatser. Dessa kunskaper tillämpas genom att planera och genomföra instruktioner i hälsofrämjande syfte. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurs IKG301 Vetenskap och profession, 7,5 hp samt genomgången kurs IIG145 Hälsopromotion 2,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp. 

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.