Länkstig

Om utbildningen

Kursen ger fördjupad kunskap i fysioterapeutisk andningsvård med förmåga att kritiskt och systematiskt analysera och värdera grundläggande mät- och behandlingsmetoder inom området. Kursen kan ingå i magister-/masterexamen i fysioterapi.

Schema:

25-26 januari (på campus)

19-20 februari (digitalt)

20-21 mars (digitalt)

22-23 april (eget arbete och tid för handledning av examinationsuppgift)

13-14 maj (på campus) "

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs kandidatexamen i fysioterapi om 180 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå).

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursinnehållet är en mix av föreläsningar, att läsa själv och att ha seminarier vid kursträffarna. Examinationen består av ett grupparbete som redovisas vid sista kurstillfället.