Länkstig

Fysioterapi, fördjupad respiration

Kurs
FYS014
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20457
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Om utbildningen

Kursen ger fördjupad kunskap i fysioterapeutisk andningsvård med förmåga att kritiskt och systematiskt analysera och värdera grundläggande mät- och behandlingsmetoder inom området. Kursen kan ingå i magister-/masterexamen i fysioterapi.

Schema:

25-26 januari (på campus)

19-20 februari (digitalt)

20-21 mars (digitalt)

22-23 april (eget arbete och tid för handledning av examinationsuppgift)

13-14 maj (på campus) "

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen krävs kandidatexamen i fysioterapi om 180 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå).

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursinnehållet är en mix av föreläsningar, att läsa själv och att ha seminarier vid kursträffarna. Examinationen består av ett grupparbete som redovisas vid sista kurstillfället.