Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fysik: Kandidatarbete

Kurs
FYP415
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21109
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kursen

Projektarbetet väljs i samråd med handledare, examinator eller studierektor, inom ett område som har anknytning till fysik, teknik eller astronomi. Arbetet kan vara av såväl experimentell som teoretisk natur.

Om utbildningen

Efter att ha genomgått kursen Fysik: Kandidatarbete förväntas studenten:

  • Ha god kännedom om vetenskaplig teori, metodik och analysmetoder.
  • Kunna tillämpa och sammanfatta de tidigare inhämtade kunskaperna inom ämnet.
  • Ha utvecklat förmåga att söka efter information via litteratur, databaser, bibliotek, internet etc samt att kritiskt kunna granska och bedöma den inhämtade informationen.
  • Ha förmåga att självständigt analysera insamlad data och författa en vetenskaplig rapport.
  • Kunna redogöra, förmedla och argumentera för sina resultat inför andra muntligen och skriftligen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Motsvarande de första 5 terminerna på Fysikprogrammet

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.