Hoppa till huvudinnehåll
Bild
ordet bienvenue på matta
Länkstig

Franska: Självständigt arbete, språkvetenskaplig inriktning

Kurs
FR2504
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23154
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som redan skrivit ett självständigt arbete (15 hp) på magisternivå. Kursens syfte är bl. a. att utveckla din förtrogenhet med vetenskaplig metodik och din skriftliga uttrycksförmåga på franska genom att du självständigt genomför en språkvetenskaplig forskningsuppgift som du presenterar i en vetenskaplig uppsats på franska på ca 30 A4-sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Magisterexamen i franska med språkvetenskaplig inriktning eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler