Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Franska: Självständigt arbete, litteraturvetenskaplig inriktning

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23155
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som redan skrivit ett självständigt arbete (15 hp) på magisternivå. Kursens syfte är bl. a. att utveckla din förtrogenhet med vetenskaplig metodik och din skriftliga uttrycksförmåga på franska genom att du självständigt genomför en litteraturvetenskaplig forskningsuppgift som du presenterar i en vetenskaplig uppsats på franska på ca 30 A4-sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Magisterexamen i franska med litteraturvetenskaplig inriktning eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.