Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Från svält till överflöd, ca 1700-2000

Kurs
HI1967
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22713
Ansökan stängd

Om utbildningen

Genom historien har säkerställandet av livsmedelsproduktionen förblivit en av de mest fundamentala utmaningarna – för enskilda individer såväl som större befolkningsrika samhällen. I denna kurs studerar vi problematiken kring brist och överflöd, produktion och fördelning, i ett långt kronologiskt perspektiv. Kursen spänner från förmodern tid, då matbrist och svält för många utgjorde ett ständigt överhängande hot, till vår egen tid, då istället överkonsumtion, åtminstone i vissa delar av världen, kommit att bli det allvarligaste problemet. Undervisningen är uppdelad i tre delkurser: 1. Från jord till bord: produktionens villkor och utveckling, 2. Distributionen, konsumtionen och den tilltagande kommersialiseringen, 3. Maten, staten och vetenskapen. Fokus ligger i första hand på utvecklingen i Sverige, men kursen innefattar även internationella jämförelser och utblickar. Genom att studera denna historia utifrån olika ingångar får du en ökad förståelse för hur mänskliga samhället gått från den ena ytterligheten till en annan. Vidare belyser kursen den centrala betydelse som produktionen och konsumtionen av mat haft i samhällsutvecklingen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.