Länkstig

Från lokala naturresurser till global konsumtion

Kurs
HU1121
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-37200
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Vill du lära dig om kopplingen mellan lokalt naturresursutnyttjande och global konsumtion? Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur samhällets utveckling och materiella förutsättningar och konsekvenser hänger ihop. Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap och analytiska verktyg för att utföra miljörelaterat arbete.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur samhällets utveckling och materiella förutsättningar och konsekvenser hänger ihop. Du får kunskap om hur samhällen i olika tidsperioder och på olika platser i världen använt och använder naturresurser, och de processer som binder produktion, konsumtion, avfall, utsläpp och miljömässiga och sociala problem. 

Centrala frågor i kursen är:

  • Hur global handel påverkat samhällens framväxt och nedgång
  • Naturresurser i relation till utveckling
  • Hur genusroller formas genom naturresursanvändande
  • Hur förhållandet mellan konsumtion och kultur kan förstås

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter att ha läst kurser i humanekologi har du relevant kunskap, analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för arbete med miljörelaterade undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom större organisationer, företag och kommuner.

Våra tidigare studenter arbetar bland annat som projektledare/samordnare inom hållbart företagande, kommunalt strategiskt miljöarbete, internationellt utvecklingssamarbete via svenska och internationella organisationer som UNEP och FAO, och inom forskning för hållbar utveckling.

Så är det att plugga

Undervisningen

Förutom föreläsningar läggs stort fokus på gruppdiskussioner och fallstudier för att stimulera självständig analys kring samtidens stora utmaningar. Detta ger dig förmåga att kritiskt reflektera över och arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor med hänsyn till natur, social rättvisa, mångfald, demokrati, mänskliga rättigheter, fattigdom och demokrati.

Studier utomlands