Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förvaltningskulturer

Kurs
KP1131
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen Förvaltningskulturer ger en orientering i statlig, regional och kommunal förvaltningsstruktur och här utvecklar du förmågan att granska sådana strukturer och deras betydelse för demokrati, medborgarskap och kultur. Du får också, med hjälp av kulturvetenskapliga redskap, pröva och
granska förvaltningsväsendets olika delar och villkor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet till kursen krävs akademiska studier om minst 30 hp, eller motsvarande.