Länkstig

Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i sociala rörelser

Kurspaket
SC997
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kurspaketet

Kurspaketet Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i sociala rörelser består av kurserna Sociologi: Fördjupande studier av sociala relationer (SC1213) och Lokala och globala sociala rörelser (SC1215), se respektive kurs för kursbeskrivning.

Om utbildningen

Kurspaketet breddar din kunskap om sociologiska teorier och metoder samt ger dig fördjupade kunskaper i sociala rörelser.

Hitta kursplan och litteraturlistaBehörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 15 hp i sociologi eller motsvarande, alternativt 60 hp i övriga kurser.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).

Läs mer om lokaler