Länkstig

Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i risk och samhälle

Kurspaket
SC992
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kurspaketet Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i risk och samhälle består av kurserna Sociologi: Fördjupande studier av sociala relationer (SC1213) och Risk, makt och värdering: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle (SC1214), se respektive kurs för kursbeskrivning. Kurspaketet breddar din kunskap om sociologiska teorier och metoder samt ger dig fördjupade kunskaper inom kunskapsområdet risk och samhälle.

Kursplan Sociologi: Fördjupande studier av sociala relationer

Kursplan Risk, makt och värdering: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 15 hp i sociologi eller motsvarande, alternativt 60 hp i övriga kurser.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler