Länkstig

Fortsättningskurs i Sociologi, fördjupning i ekonomisk sociologi

Kurspaket
SC993
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kurspaketet Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i ekonomisk sociologi består av kurserna Sociologi: Fördjupande studier av sociala relationer (SC1213) och Ekonomisk sociologi (SC1211), se respektive kurs för kursbeskrivning. Kurspaketet breddar din kunskap om sociologiska teorier och metoder samt ger dig fördjupade kunskaper inom kunskapsområdet ekonomisk sociologi.

Kursplan Sociologi: Fördjupande studier av sociala relationer

Kursplan Ekonomisk sociologi

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 15 hp i sociologi eller motsvarande, alternativt 60 hp i övriga kurser.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).

Läs mer om lokaler