Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två studenter sätter ljus i en black box
Länkstig

Fortbildning Teaterdidaktik för gymnasielärare inriktning scenteknik och scenisk design

Kurs
MVKP19
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen vänder sig framför allt till dig som är verksam teaterlärare på gymnasiets estetiska program och som vill utveckla dina kunskaper i scenteknik och scenisk design. Du kommer att få utforska och arbeta med scenografi, kostym, ljud och ljus och pröva tekniska verktyg på en grundläggande nivå, samt arbeta med olika skiss- och designmetoder för scenkonst. Du kommer att få utveckla kunskap i att reflektera, dokumentera, utvärdera och utveckla egna och andras gestaltningar, samt att formulera vägar för vidareutveckling.   

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lärarexamen inriktning gymnasiet i ämnet teater samtminst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som gymnasielärare i ämnet teater på minsthalvtid.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av workshopar, föreläsningar, seminarier, litteraturstudier samt eget arbete med modell och skiss.

Vårterminen 2021 har vi följande träffar:

  • Introduktion: Fredag 22 januari kl 15:00–17:00 (Zoom)
  • Fredag 5 februari kl 15:00–18:00 (Campus)
  • Lördag 6 februari kl 9:00–15:00 (Campus)
  • Fredag 19 mars kl 15:00–18:00 (Campus)
  • Lördag 20 mars kl 9:00–16:00 (Campus)
  • Fredag 23 april kl 15:00–17:00 (Campus)
  • Lördag 24 april kl 9:00–16:00 (Campus)

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg.

Fristående kurser ger inte behörighet att boka övningsrum på Högskolan för scen och musik. Som student behöver du själv säkerställa att du har tillgång till övningsinstrument eller annan utrustning, samt rum för övning etc som är nödvändiga för att klara kursen. 

Läs mer om lokaler