Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fortbildning inom programmering för fysiklärare A

Kurs
LFY081
Avancerad nivå
2,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursens innehåll bestäms i samråd mellan examinator och kursdeltagare utifrån följande exempel:

  • grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens,
  • alternativ, villkor, upprepning och funktioner,
  • algoritmiskt tänkande,
  • skapa, läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra programkod,
  • problemlösning med hjälp av programmering från tillämpningar inom främst fysik,
  • orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i Python inom ämnet fysik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs ämneslärarexamen med ämnesinriktning mot fysik pågymnasieskola eller grundskolans årskurs 7-9.