Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Förskollärare med förskolebarn.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass

Program
Grundnivå
4 år
210 högskolepoäng (hp)
Studietakt
75%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L001
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Vill du ha ett meningsfullt och självständigt yrke, där roliga upptåg och upptäckter i barns världar är en del arbetet? Som förskollärare bidrar du till barns uppväxt och att lägga grunden för framtida generationer.
Den här inriktningen vänder sig specifikt till dig som redan har yrkeserfarenhet från förskolan - som t ex barnskötare eller obehörig förskollärare i förskola eller förskoleklass.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Om programmet

Programmet är på fyra år med en studietakt på 75 procent. Under de högskoleförlagda kurserna är de fysiska träffarna på universitetet förlagda till samma veckodag varje vecka.Resten av studierna inom de högskoleförlagda kurserna bedrivs enskilt och i grupp med stöd av Göteborgs universitets lärplattform, GUL.Utbildningen är förkortad med 30 hp i jämförelse med det ordinarie förskollärarprogrammet. Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig 7,5 hp inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och tre av de fyra VFU-kurserna á 7,5 hp = 22.5 hp.

Innehåll

 1. utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp varav 7,5 hp tillgodoräknas = 52,5 hp läses)
 2. studier inom det förskolepedagogiska området (105 hp) samt examensarbete (15 hp)
 3. verksamhetsförlagd utbildning (praktik) (30 hp, varav 22,5 hp tillgodoräknas = 7,5 hp läses)

Innehållet i programmet är det samma som i det ordinarie Förskollärarprogrammet och du får samma behörighet.

1. Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar kunskaper som är centrala i ditt arbete som förskollärare. Den löper som en röd tråd genom utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke inom fyra teman:

 • Lärande, utveckling och didaktik
 • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
 • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete 

2. Studier inom det förskolepedagogiska området
Studier inom det förskolepedagogiska området fokuserar på att utveckla kunskaper som är nödvändiga för att leda det pedagogiska arbetet i förskolan och förskoleklassen samt att kunna möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling.Du läser kurser inom följande områden:

 • Barns kommunikation och språk
 • Barns matematiska lärande
 • Lek, lärande, utveckling och omsorg
 • Samverkan med vårdnadshavare, förskoleklass, fritidshem och skola
 • Estetiska lärprocesser
 • Natur, miljö och teknik  

Du läser även två kurser på avancerad nivå inom det förskolepedagogiska området.

3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig tre av de fyra VFU-kurserna á 7,5 hp = 22,5 hp. Under din utbildning genomför du således en VFU-kurs som omfattar 7,5 hp.
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på 75 procent och kan inte läsas på distans, utan görs på en förskola/förskoleklass. Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.
Du får din VFU-placering i Göteborgsregionen genom universitetet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Dessutom krävs dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete som barnskötare eller motsvarande. Fullständiga förkunskapskrav hittar du under länken nedan: Läs kursbeskrivning på universitetets/högskolans webbplats.

Tjänstgöringsintyg

För att kunna ansöka till Förskollärarprogrammet med studietakt 75% krävs dessutom yrkeserfarenhet för att du ska kunna tillgodoräkna dig 30 högskolepoäng.

Den yrkeserfarenhet som krävs är: 

5 års dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete efter 1 juli 1998 som barnskötare eller motsvarande t ex obehörig förskollärare i förskola eller förskoleklass. Yrkeserfarenheten från arbete som barnskötare eller motsvarande ska omfatta minst halvtidstjänst varav 2 år ska vara sammanhängande.

eller

3 års dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete efter 1 juli 1998 som barnskötare eller motsvarande t ex obehörig förskollärare i förskola eller förskoleklass. Yrkeserfarenheten från arbete som barnskötare eller motsvarande ska vara 3 års heltidstjänst under 3 år.

Yrkeserfarenheten ska styrkas genom tjänstgöringsintyg. 

Läs mer om Tjänstgöringsintyg

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig tre av de fyra VFU-kurserna á 7,5 hp = 22,5 hp. Under din utbildning genomför du därmed en VFU-kurs som omfattar 7,5 hp. VFU-kursen genomförs under termin 6. Du kan välja om du vill genomföra din VFU på din arbetsplats eller få en VFU-placering genom universitetet. 

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på 75 procent och kan inte läsas på distans. Observera att särskilda regler eller riktlinjer gällande exempelvis klädsel kan förekomma på VFU-platsen. För att göra VFU måste du beställa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Utdraget ska kunna visas upp på ditt VFU-område. 

Efter studierna

Arbetsmarknaden för förskollärare är mycket god och chansen att få utvecklas med kollegor i arbetslag och ha ledaransvar är stora.

Fler barn i kombination med att det pedagogiska uppdraget förstärkts innebär att efterfrågan på förskollärare redan nu är stor och beräknas öka. Ytterligare en faktor som bidrar till ökad efterfrågan är att en större andel av de som kommer att arbeta som förskollärare i framtiden förutsätts ha en förskollärarutbildning jämfört med idag. Detta har medfört ett bra löneläge för nyutexaminerade förskollärare.

En förskollärarexamen ger också behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå - t ex masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet är på fyra år med en studietakt på 75 procent. Under de högskoleförlagda kurserna är de fysiska träffarna på universitetet förlagda till samma veckodag varje vecka.

Resten av studierna inom de högskoleförlagda kurserna bedrivs enskilt och i grupp med stöd av Göteborgs universitets lärplattform, Canvas.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

 • A-huset på Västra Hamngatan 25
 • B-huset på Läroverksgatan 15 
 • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.