Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsmetodik för Software Engineering

Kurs
DIT831
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen förbereder studenterna för att genomföra sina kandidatprojekt och för yrken inom software engineering och software management. Den balanserar både teoretiska och praktiska forskningsöverväganden.

Kursen har följande underteman:

  • Strategier ochmetoder för studier inom software engineering med designvetenskap
  • Fallstudier
  • Undersökningar
  • Experiment
  • Statistisk analys
  • Systematiska litteraturvärderinger
  • Systematiska kartläggningsstudier

Dessa objekt utgör tillsammans kursen. Studenterna kommer att tillämpa en delmängd av teman i sin slutrapport för att få praktisk erfarenhet av att utforma forskning. Den erhållna kunskapen är allmänt användbar och   gäller i de flesta yrken som kräver en akademisk examen.

Behörigheter och urval