Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsförberedande kurs i historia

Kurs
HI2160
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen avser att ge fördjupade insikter i historieämnets utveckling, vetenskapsteori, historisk teori och metod, problemformulering samt en forskningsfältspecifik fördjupning. Den skall förbereda studenten inför examensarbete samt eventuell forskarutbildning i historia.Två av kursens fyra delkurser kan också läsas som fristående kurser som söks separat : HI2161 Historiografi (7,5 hp) och Historisk teori (7,5 hp), HI2162.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande, med ämnet historia som huvudämne (90 hp).

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.