Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förmedla datavetenskap

Kurs
DIT195
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

En bra datavetare behöver kunna förmedla idéer och tekniska datavetenskapliga koncept till andra människor på ett effektivt sätt, såväl muntligt som skriftligt.

I denna kurs kommer studenten att titta på befintliga presentationer och texter, som inbegriper både bra och dåliga exempel, och lära sig om presentationsteknik och skrivteknik. Studentens egna muntliga presentationer kommer att spelas in med videokamera för att möjliggöra den obligatoriska reflektionsuppgiften om hur de ka nförbättra sin presentationsteknik. Videoinspelningarna görs tillgängliga endast till studenten själv och arkiveras inte. Genom att granska vetenskapliga texter, kommer studenter att öva på att läsa artiklar, att identifiera bra och dåligt skrivande, och förbättra sina egna skrivkunskaper.

Kursen kommer också att behandla etiska aspekter i vetenskapligt skrivande.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förkunskapskravet är avklarade kurser om 45 hp i ämnet datavetenskap.