Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Form och materialitet i historiskt perspektiv

Kurs
KGM112
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ger en historisk översikt över formidealens utveckling och materiella uttryck från antiken till 1900-talet. Varje kursvecka behandlar en tidsepok som avgränsas med utgångspunkt i idealens förändringar. Fokus ligger på den nordiska kontexten, men med internationella utblickar.
Kursen behandlar såväl dominerande formideal och konsthistoriska stilbegrepp, som utformningen och tillverkningen av de föremål och miljöer som omgav människor i deras vardag.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet