Länkstig

Fördjupningskurs i anatomi del 1

Kurs
LÄ014A
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen vänder sig i första hand till studerande vid läkarprogrammet som är intresserade av att förkovra sig inom anatomiämnet och vill få möjlighet att arbeta som amanuenser (juniorlärare) i anatomi vid Sahlgrenska akademins läkarprogram, eller som siktar in sig på de kirurgiska disciplinerna och vill fördjupa sig i anatomi redan nu.

Syftet med kursen är dels att utbilda för de praktiska undervisningsmomenten i våra anatomikurser, dels att erbjuda en fördjupad utbildning i anatomi för blivande läkare med sikte på de kirurgiska disciplinerna.

Läs vidare om kursen här: 
https://studentportal.gu.se/minastudier/biomedicine/fristaende-kurser

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande kursen Översikt - anatomi, vävnad, cell 7,5 hp (LÄG012) och kursen Klinisk anatomi (LÄG033).