Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Folkhälsoarbete: planering av intervention och utvärdering

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10561
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen innehåller en kort introduktion till teori och metoder i planering och utvärdering av folkhälsointerventioner och fortsätter med en åtta veckors lång praktikperiod. Kursen ges helt på engelska och avslutas med ett seminarium där du presenterar dina erfarenheter i relation till relevant folkhälsoteori.

Om utbildningen

Kursen ger dig möjlighet att träna på att praktisk tillämpa folkhälsovetenskapliga teorier och metoder. Den introducerar bland annat modeller och metoder för projektplanering, grunderna i interventionsforskning samt berör vikten av att planera för folkhälsointerventioners kommande utvärderingar. 
Du kommer göra praktik inom en nationell eller internationell myndighet eller organisation, under vilken du också skriver en rapport. Praktiken kan utföras i Sverige eller annat land och du ansvarar själv för eventuella kostnader för resor och uppehälle som är relaterade till praktiken.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som har yrkesexamen/kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom något av områdena hälsovetenskap, samhällsvetenskap, naturvetenskap, ekonomiska vetenskaper, humaniora eller ingenjörsvetenskap samt betyg Godkänd/E i Engelska B/Engelska 6. Utöver detta krävs godkänd kurs MPH211 Folkhälsovetenskapens utgångspunkter och tillämpningsområden (15hp) samt genomgången kurs MPH221 Epidemiologi och biostatistik (15 hp) eller likvärdiga kurser Tillträde
till kursen har även studenter som har godkänd kurs i MGH101 Globala hälsoutmaningar i ett interdisciplinärt sammanhang (15 hp) samt genomgången kurs i MGH201 Att styra och leda folkhälsa och hälso- och sjukvård i ett globalt perspektiv (15 hp) eller MGH202 Hälsoekonomi och utvärdering (15 hp).

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.