Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på form i språkundervisning

Kurs
SP2211
Avancerad nivå
10 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13355

Om utbildningen

Kursen behandlar de traditioner, ramar och villkor som påverkat de främmande språkens didaktik/metodik med särskilt fokus på formaspekter. Du studerar olika dimensioner av formaspekternas betydelse inom språkundervisningen (klassrummet, läromedel, IKT) och relaterar stoffet till olika styrdokument i Norge och Sverige.
Kursen består av tre delar: Fokus på form och språkinlärning (1 hp), Fokus på form i klassrummet (3 hp) och Fokus på form och datormedierat lärande (6 hp).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till kursen som fristående kurs gäller för särskild behörighet (samtliga tre punkter nedan): - minst 80 högskolepoäng i spanska; - lärarexamen avsedd för grundskolans senare år eller gymnasiet med inriktning mot spanska; - Svenska A/1 och Engelska A/Engelska 5. När kursen ges som programkurs inom Nordiskt masterprogram för språklärare / Masterstudium i fremmedspråk i skolen, 120 hp, ger antagning till ett av programmen (Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Høgskolen i Østfold) automatisk behörighet till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

FÖRBEHÅLL

Kursen ges under förutsättning att det finns ett tillräckligt studentantal och det inte skett några oförutsedda händelser vid institutionen som gör att kursen inte kan bemannas.

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset