Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Floristik och faunistik, baskurs

Kurs
BIO145
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-31202
Ansökan stängd

Kort om kursen

Under kursen får du lära dig ett representativt urval av svenska kärlväxter och djur samt träna på hur man använder bestämningslitteratur för att artbestämma kärlväxter.

Om utbildningen

Kursen består av två delar, floristik där vi fokuserar på och faunistik. Under floristikdelen ska du lära dig känna igen och kunna ange det vetenskapliga namnet på ett antal vanliga, eller av andra skäl betydelsefulla, växter (indikator-arter, fridlysta arter osv). Du ska dessutom lära dig att, med hjälp av verktyg (flora och webbaserad, interaktiv nyckel) bestämma okänt växtmaterial. Ett studieherbarium över växter att lära sig utantill finns tillgängligt vid institutionen.

Under faunistikdelen får du lära dig ett representativt urval av djur från olika grupper av både evertebrater (ryggradslösa djur) och vertebrater (ryggradsdjur). Som hjälpmedel för inlärning finns även digitalt bildmaterial samt möjlighet att besöka Naturhistoriska museet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B. Eller: Biologi 2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %).

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen omfattar heltidsstudier på dagtid under sommaren motsvarande cirka 5 arbetsveckor. (juni respektive augusti) och bygger i stor utsträckning på exkursioner.

Under floristikdelen (juni) sker undervisningen i fält, ca 9-16. Första dagen är vi i Botaniska trädgården och dess omgivningar, men efterhand far vi till andra mål, som t ex Stora Amundön, Bohus fästning och Gunnebo. Momentet har en tentamen som består av tre delar: 1) Artbestämning av växtarter med det elektroniska verktyget Digiflora, 2) Identifikation av växter utan hjälpmedel och 3) Bestämning av växtarter med hjälp av Svensk Flora (Krok & Almquist, 2013). Börja gärna träna in vetenskapliga namn på de växter du känner igen redan före kursens början.

Under faunistikdelen (augusti) sker undervisning antingen på Zoologen eller i fält (till exempel Göteborgs fiskhamn, Amundön och Naturhistoriska museet). Vid examinationen ska du utan hjälpmedel kunna identifiera ett urval arter med deras svenska namn, utifrån framförallt bilder.

Lokaler

Undervisningen bedrivs dels på Zoologen (Medicinaregatan 18A) och i anslutning till Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), dels i fält i Göteborg med omnejd.