Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Flerspråkighet

Kurs
SSA258
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen SSA258 syftar till att ge kunskap om hur två- och flerspråkighet fungerar i ett samhälls- och utbildningsperspektiv. Kursen behandlar hur den enskilde individen använder två eller flera språk i kommunikation med andra människor, utifrån begrepp som språkval, kodväxling och translanguaging. Kursen ger teoretiska kunskaper om flerspråkig språkanavändning, men ger också förutsättningar att genomföra egna empiriska analyser av flerspråkig språkanvändning som den kan te sig i en undervisningsorienterad, samhällelig och medial kontext. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med 90 hp i svenska som andraspråk, 90 hp i svenska språket/nordiska språk, 90 hp i moderna språk med språkvetenskaplig inriktning (till moderna språk räknas här engelska, franska, spanska och tyska) eller 90 hp i allmän språkvetenskap/lingvistik, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B/svenska 3 och engelska A/engelska 5.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång