Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Filosofi: Grundkurs

Kurs
FI1100
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12418
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12419

Kursen är en bra start för dig som vill bli behörig till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med målet att bli gymnasielärare i filosofi.

Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Som student på grundkursen i filosofi kommer du få bekanta dig med en rad centrala filosofiska områden, frågor och teorier. Under kursens gång kommer du att skaffa dig flera olika verktyg för filosofiskt tänkande som också är användbara mer allmänt. Kursen består av fyra delmoment: Introduktion till filosofi, Filosofihistoria, Analytisk filosofi och Normativ etik.   
 
Första delkursen introducerar olika filosofiska frågor samt ger dig en grundläggande filosofisk verktygslåda. 
 
På delkursen i filosofihistoria får du en introduktion till den västerländska filosofihistorien från antiken fram till 1800-talet. Delkursen i analytisk filosofi behandlar uppkomsten och utvecklingen i den analytisk-filosofiska traditionen. Inom ramen för dessa delkurser diskuteras en rad centrala filosofiska problem inom filosofins olika områden (exempelvis språkfilosofi, kunskapsteori, och moralfilosofi) utifrån bland annat historiskt viktiga texter. 
 
I den avslutande delkursen i normativ etik är fokus på frågan vad som kan göra handlingar moraliska rätta eller felaktiga. Frågan problematiseras både teoretiskt och i relation till aktuella och konkreta moraliska problem.    
 
Grundkursen i filosofi på Göteborgs universitet är en distanskurs utan några obligatoriska träffar. Kursen består av både digitala samt förinspelade föreläsningar och seminarier. 

Undervisning på engelska kan förekomma.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)