Länkstig

Filmvetenskaplig praktik

Kurs
FL1070
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Hur arbetar en filmvetare? Och var exakt finner du tillförlitlig kunskap om filmmediets historia och texter? Kursen erbjuder kritiska och historiska perspektiv på arkivens centrala roll för filmvetenskaplig praktik och kombinerar teoretiskt orienterad undervisning med studiebesök och workshops. Den ger dig också fördjupad kunskap om grunderna inom medie- och informationskunnighet (MIK). Genom källkritiska diskussioner och grundträning i vetenskapligt skrivande blir du bättre rustad inför kommande moment inom filmvetenskapen samt inför framtida arbete inom film- och kulturområdet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Studier utomlands

En-eller två terminer utlandsstudier kan ingå i en examen i Filmvetenskap. Väljer du att studera tre terminer filmvetenskap på heltid i Göteborg, kan du läsa valfria kurser utomlands som ett sätt att bygga en examen. Vill du studera filmvetenskap utomlands, har institutionen flera utbytesavtal med lärosäten i Europa där detta går, bland annat på University College London, Masaryk university. Brno Tjeckien och Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna.