Länkstig

Fattigdom, resurser och fördelning

Kurs
US1112
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17202
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Vill du lära dig om fattigdomsbekämpning? Kursen går igenom utvecklingens ekonomi med fokus på resursfördelning och fattigdom. Efter att ha läst kurser i globala utvecklingsstudier kan du arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor.

Om utbildningen

Kursen går igenom utvecklingens ekonomi med fokus på resursfördelning och fattigdom. Du får lära dig grundläggande utvecklingsekonomiska begrepp och teorier som används för att förstå ekonomiska utvecklingsmål. Du lär dig också att teoretiskt och empiriskt arbeta med begrepp, problem och processer på lokal, nationell och global nivå. 

Under kursen får du kunskaper om det världsekonomiska systemet, liksom lokalsamhällens ekonomi och socio-ekonomiska utveckling. I kursen analyserar vi även statens, marknadens och civilsamhällets ekonomiska och sociala funktioner i relation till utvecklingsmål som välstånd, försörjning, fördelning, tillväxt, jämställdhet, jämlikhet, god samhällsstyrning och hållbar utveckling. Vi tittar också på aktuell forskning och debatt om olika utvecklingsstrategier, fattigdomsbekämpning, internationellt utvecklingssamarbete och globala institutioner.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Globala utvecklingsstudier är ett ämne för dig som vill arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor. Du kan till exempel arbeta som handläggare i svenska kommuner, eller projektkoordinator i olika lokala frivilligorganisationer eller på internationella företag som arbetar i utvecklingsländer. Du kan också jobba i statlig verksamhet som till exempel Utrikesdepartementet eller SIDA eller i överstatliga organisationer som EU, FN, Internationella valutafonden eller Världsbanken. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i globala utvecklingsstudier sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Du får också träning i muntlig presentation samt i att läsa, analysera och skriva texter.