Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fasta tillståndets fysik

Kurs
FYP330
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21119
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen har som syfte att ge förtrogenhet med de fysikaliska egenskaper som karakteriserar fasta ämnen, samt ge förmåga att förstå de teoretiska modeller som används för att beskriva dessa egenskaper och använda modellerna på enklare fysikaliska problem. Kursen ger också övning i såväl muntlig som skriftlig presentation.

Om utbildningen

Innehåll

  • Fasta ämnens fysikaliska egenskaper, experimentella metoder som utnyttjas för att kartlägga dessa och hur egenskaperna kan förklaras utgående från teoretiska modeller på en mikroskopisk nivå.
  • Beskrivning av hur atomer är ordnade i rummet i kristallina ämnen, reciproka gitter och deras relation till kristallina ämnens egenskaper.
  • Strukturbestämning via diffraktion av infallande strålning (röntgenljus, elektroner, neutroner) eller via direkt avbildande metoder.
  • Gittervibrationer och termiska egenskaper som härrör från dessa (värmekapacitivitet, värmeledningsförmåga).
  • Defekter i den atomära ordningen och deras betydelse för olika materialegenskaper.
  • Elektroniska egenskaper utgående från frielektronmodellen (ledningsförmåga, optisk reflektivitet, plasmasvängningar, Landau-nivåer, Hall-spänning) och egenskaper utgående från en beskrivning av en elektron i en periodisk potential (energigap, rörelse i fält, optiska excitationer, effektiv massa, hål) inkluderande tillämpningar på intrinsiska och dopade halvledare.
  • Fasta ämnens magnetiska egenskaper (diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, spinnvågor, domäner) samt supraledning täcks översiktligt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Motsvarande de två första åren på Fysikprogrammet

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.