Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Extern redovisning, magisteruppsats

Kurs
FEK435
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 hp varav 90 hp företagsekonomi inklusive kandidatuppsats och en inriktning mot redovisning inkluderande koncernredovisning eller motsvarande.