Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Experimentell Systembiologi

Kurs
BIO448
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21062
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Experimentell Systembiologi ger dig en teoretisk och praktisk introduktion av avancerade arbetsmetoder i systembiologi med hjälp av till exempel SGA-analys (Synthetic Genetic Array analysis). Som student får du tillgång till forskningsinfrastrukturen Storskalig cellbaserad fenotypscreening och använda robotiserade system för att utföra systembiologiska experiment på kursen.

Under kursens gång lär du dig att designa och modifiera ett fungerande protokoll, utföra ett komplett SGA-experiment och analysera resultaten. Du lär dig även att skapa matematiska modeller av cellulära moduler för specifika metaboliska system. Kursen ger också fördjupad kunskap om hur du analyserar, sammanfattar och presenterar resultat för att uppfylla kraven för en vetenskaplig publikation.

Efter avslutad kurs förväntas du kunna

  • designa och modifiera systembiologiska verktyg för att göra genetiska analyser på hela genomet
  • ha en förståelse för hur Synthetic Genetic Array (SGA) fungerar i teori och i praktik
  • genomföra SGA-experiment och andra liknande helgenom screeningar i jäst
  • verifiera och sammanfatta data från SGA experiment
  • samla in, analysera och tolka helgenom screeningsdata och generera hypoteser baserade på dessa data.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp, BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp samt genomgången Kemi, 30 hp eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt resultat på kursen, BIO406, Avancerad funktionsgenomik samt genomgången BIO403, Avancerad bioinformatik eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är en fördjupningskurs i biologi på avancerad nivå och ingår i masterprogrammet i genomik och systembiologi. Du kan också läsa kursen som fristående kurs.

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i systembiologi som är värdefulla för ett jobb inom universitet, skolor, forskningsinstitut, innovationsföretag och läkemedelsföretag. Du kan också jobba med livsmedelsvetenskap eller miljövetenskap, inom den offentliga sektor eller i kliniska laboratorier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar, seminarier, projektarbeten och laborationer. Dessutom ingår det föreläsningar och gruppaktiviteter som ger fördjupad förståelse för vetenskapligt skrivande. Alla schemalagda tillfällen förutom föreläsningarna är obligatoriska.

Lokaler

Föreläsningar, seminarier och presentationer äger rum i föreläsningssalar på Campus Medicinareberget och Campus Johanneberg. Laborationer och datorbaserat arbete utför du på Lundbergslaboratoriet, Medicinaregatan 9C, Campus Medicinareberget.