Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter på executivutbildningen i Europakunskap
Länkstig

Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap

Program
S2EUE
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A76G
Ansökan stängd

Kort om programmet

Det här programmet riktar sig till dig som har kommit en bit i ditt arbetsliv eller är mitt i karriären, och som vill utöka din analytiska kapacitet och bredda ditt nätverk. Som student kommer du att utveckla din förmåga att kritiskt och strategiskt kunna hantera aktuella komplexa europeiska utmaningar, såsom samarbete och konflikt i Europa, om EU som en global aktör, energifrågor, marknadsintegration, migration och sysselsättning. Du studerar på halvtid under en tvåårsperiod, och det mesta av studierna sker på distans och online.

Om utbildningen

Europa står inför utmaningar, både nu och i framtiden. Vad händer med europeisk sammanhållningen och demokratiska värden när samhällsklyftorna ökar, liksom de politiska konflikterna i migrationsfrågor? Fortsätter Europa att prioritera att vara konkurrenskraftigt globalt, eller blir det en pionjär inom hållbar utveckling? Och hur ger konflikter vid Europas gränser och beroendet av olja och gas nya säkerhetsrisker?

Vårt sätt att möta dessa utmaningar är genom forskning och utbildning, men vi inser också ett behov av att samarbeta med beslutsfattare, allmänheten och universitet. Det är med detta i åtanke som Executive Master's Programme in European Studies (EMAES) antar en begränsad grupp  professionellt aktiva personer varje år för att utbildas i och samarbeta kring viktiga europeiska frågor och för att återföra sin nya kunskap till samhället.

Programmets struktur och innehåll

Programmet ges på halvtid över två år. Forskningsmetodkursen inleder programmet och löper parallellt med de andra kurserna under de tre första terminerna.

Övriga kurser är:

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till programmet är den som har: avlagd kandidatexamen (180hp) eller motsvarande. minst 5 års dokumenterat heltidsarbete inom europafrågor i bred bemärkelse samt pågående yrkesaktivitet inom detta område. lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Instruktioner för ansökan

För information om behörighetskraven och urvalskriterierna för programmet, följ länken nedan. Observera att din ansökan ska innehålla ett CV, ett Statement of intent och dokumentation som styrker 5 års arbetslivserfarenhet inom Europafrågor (i bred bemärkelse). För information om hur dessa dokument ska utformas, se instruktioner för ansökan.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på uppladdat Statement of intent och CV. Vänligen använd avsedd mall. Statement of 
intent och CV skall laddas upp på antagning.se senast 4 maj.

Efter studierna

Utbildning leder till en magisterexamen i Europastudier. Studenter som nyligen läst programmet eller för närvarande studerar EMAES jobbar inom en rad olika områden och organisationer såsom Business Region Göteborg AB, CPMR Baltic Sea Commission, Europeiska bankmyndigheten, Spaniens ambassad i Stockholm, Tysklands ambassad i Bangkok och Interpol.

Så är det att plugga

Undervisningen

EMAES är utformat för studenter som vill vara yrkesaktiva medan de studerar. Programmet ges på halvtid och majoriteten av undervisningen sker online.

Programmet är tvärvetenskapligt och organiseras av Centrum för Europastudier (CES), med lärare från olika akademiska discipliner. Lärarna är också forskare med tvärvetenskapligt intresse för Europafrågor, med koppling till Centrum för Europaforskning (CERGU). Tillsammans utgör CES och CERGU en komplett akademisk Europamiljö, och ett Jean Monnet Center of Excellence vid Göteborgs universitet. Utöver detta finns ett arbetslivsråd (REGU) med framstående medlemmar inom området knutet till programmet.