Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i pedagogik

Kurs
PDA163
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19452
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen innebär att självständigt men under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning på masternivå. I detta ingår att på ett vetenskapligt korrekt sätt kunna argumentera för relevansen av sin vetenskapliga frågeställning, vidareutveckla befintlig kunskap inom undersökningsområdet, välja ansats och metod, genomföra en datainsamling och analys samt presentera resultaten på ett stringent sätt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

PDAX51 Vetenskapliga teorier och metoder inom pedagogik och didaktik II, 15 hp och PDA161 Magisteruppsats i pedagogik, 15 hp eller motsvarande, samt på avancerad nivå inom huvudområdet 45 hp kärnkurser och 30 hp valbara kurser (varav högst 15 hp kan vara på grundnivå).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.