Länkstig

Examensarbete i miljövetenskap II

Kurs
ES1520
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången kurs ES1510 med godkänt resultat.