Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap

Kurs
MK1500
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen ingår i MKV-programmet men kan även läsas som fristående kurs. Kursen avser ett självständigt arbete där en vetenskaplig undersökning genomförs inom ett valt specialområde. Detta kan ske i samverkan med en organisation inom utbildningens område. Det självständiga arbetet kan också genomföras inom ramen för forskningsprojekt vid universitetet, eller som eget valt ämne. Undersökningen ska besvara medie- och kommunikationsvetenskapliga frågeställningar som är grundade i relevant teori. Arbetet presenteras i form av en uppsats. I de fall man arbetar med uppdragsgivare ingår att föreslå och arbeta fram konkreta lösningar på kommunikationsproblem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Två terminers studier i Medie- och kommunikationsvetenskap samt kursen MK1300 eller motsvarande.