Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Examensarbete i matematisk statistik vid matematikprogrammet

Kurs
MSG910
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21717
Ansökan stängd

Om utbildningen

Denna kurs är obligatorisk för dig som följer inriktningen matematisk statistik inom Matematikprogrammet. I kursen ingår vissa gemensamma moment, men huvuddelen av tiden kommer du, i en grupp om 3–6 studenter, att ägna åt ett större projektarbete i matematisk statistik. Projektarbetet kommer ni att redovisa i en skriftlig rapport, examensarbetet, men också vid en muntlig presentation. Ni får lära er LaTex – matematikerns ”ordbehandlare” – och stor vikt läggs vid själva rapportskrivandet.

För mer information

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att man är antagen till Matematikprogrammet samt att man följer inriktningen matematisk statistik. Man ska ha avklarat kurser motsvarande basblocket (de två första åren av programmet) samt två fördjupningskurser valda bland dem som anges i utbildningsplanen för Matematikprogrammet, inriktning matematisk statistik.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också
studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg