Länkstig

Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap

Kurs
BMA101
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

På den här utbildningen ska du, under handledning, genomföra ett enskilt experimentellt och/eller
metodinriktat forskningsprojekt samt skriftligt dokumentera det på ett
vetenskapligt sätt. Du gör dig förtrogen med bakgrunden till arbetet
genom litteraturstudier och utarbetar en projektplan i vilken du
redovisar frågeställningar och metodval. Arbetet presenterar, och
försvarar, du vid ett seminarium. Kursen kan ingå i magisterexamen i
biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursen kan också läsas på halvfart.

Läs vidare om kursen här:
https://studentportal.gu.se/minastudier/biomedicine/fristaende-kurser?s…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, 180 hp, inom något av utbildningsområdena medicin, vård eller naturvetenskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 5/Engelska A.