Bild
Länkstig

Examensarbete för master i Omvårdnad

Kurs
OM5150
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10551
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill ta ut en masterexamen i omvårdnad och således behöver utföra ett examensarbete som omfattar 30 hp.

Om utbildningen

Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad genom att självständigt planera, genomföra och rapportera ett forsknings- och/eller utvecklingsprojekt. Undervisning i kursen innefattar litteraturstudier, egna litteraturstudier,  individuell handledning, föreläsning samt seminarieverksamhet. Om du redan har ett godkänt examensarbete för magister 15 hp kan du söka till kursen och därefter ansöka om tillgodoräknande för 15 av kursens 30 hp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande och på avancerad nivå minst 15 hp inom huvudområdet omvårdnad och 15 hp Vetenskaplig metod. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Urval

Fyra av platserna tillsätts av sökande rangordnade utifrån antal högskolepoäng inom pågående specialistsjuksköterskeprogram och övriga platser tillsätts av sökande utifrån antal högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Examensarbetet kan i kombination med andra examensfordringar ge masterexamen i omvårdnad

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är mestadels campusförlagd och består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier med mera.

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler