Bild
Länkstig

Europeiska perspektiv på rumslig planering

Kurs
KGG172
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

OBS! Från och med VT22 har kurserna KGG172 och KGG951 ersatts av kursen KGG173, 15 hp.

Denna kurs syftar till att förstå planeringens teori och praktik under
olika geografiska förutsättningar. Utgångspunkten är fältstudier under
1-2 veckor på plats i en eller flera Europeiska städer och regioner.
Dessa erfarenheter används sedan för att göra en jämförande studie med
avseende på svenska metoder, policies och problemfält.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp i kulturgeografi eller motsvarande.

Rekommenderad studiegång

Kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Studier i kulturgeografi ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som samhällsplanerare, utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler