Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Europeisk marknadsintegration

Kurs
EU4120
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27651

Om utbildningen

Kursen tar itu med utmaningarna att integrera olika nationella marknadssystem i en inre marknad, utan att formellt integrera respektive sociala system. Exempel på hur man bäst förstår och hanterar dessa utmaningar kommer att behandlas. Samspelet mellan begränsningar i lagstiftningen, ekonomiska funktioner på den europeiska inre marknaden och den rättsliga policy processen kommer att vara ett centralt tema under hela kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som har en kandidatexamen (180hp) eller motsvarande och minst 5 års dokumenterat heltidsarbete inom europafrågor i bred bemärkelse samt ett pågående heltidsarbete inom detta område. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avlutad kurs kan du bland annat:

  • Identifiera legala och ekonomiska problem som orsakas av flödet av gods, service, arbete och kapital mellan länderna på den europeiska marknaden.
  • Presentera och motivera egna analytiska slutsatser skriftligt och muntligt.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är huvudsakligen en nätbaserad distanskurs på halvfart, och
undervisningen är på engelska. De huvudsakliga formerna för undervisning
är föreläsningar och seminarier, samt läsning av texter. Detta
kombineras med en individuell inlämningsuppgift, kamratfeedback och en
slutlig presentation.