Länkstig

EU som global aktör

Kurs
EU4130
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17663
Ansökan stängd. Sen anmälan kommer öppna.

Om utbildningen

Denna kurs ger en tvärvetenskaplig förståelse av EU:s roll i världen och bygger på en rad olika metoder inom samhällsvetenskap och humaniora. Den utvärderar den europeiska integrationens internationella betydelse, effekterna av den globala utvecklingen på Europa, och EU:s förändrade roll i den nya världsordningen.

Vi fokuserar särskilt på tre politikområden  i förhållande till EU:s globala aktörskap: säkerhet, handel och migration.

Undervisningen bygger på dessa tre teman och innefattar en diskussion om att bredda säkerhetsbegreppet och EU:s medlemsstaters och institutioners säkerhetsstrategier; den föränderliga närvaron av EU i den globala politiska ekonomin; och effekterna av den internationella migrationen på  Europas samhällen och stater.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till kursen är den som har en kandidatexamen (180hp) eller motsvarande och minst 5 års dokumenterat heltidsarbete inom europafrågor i bred bemärkelse samt ett pågående heltidsarbete inom detta område. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en nätbaserad distanskurs på deltid, och undervisningen är på engelska. De huvudsakliga formerna för undervisning är föreläsningar och seminarier, samt läsning av texter. Detta kombineras med inlämningsuppgifter och kamratfeedback.