Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Etruskiska möten

Kurs
AN2095
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22060
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ges i samarbete med Göteborgs Universitet och Svenska Institutet i Rom. Kursen ger dig en fördjupning av kunskapen om hur den etruskiska kulturen influerade och influerades av kontakter med omgivande östliga och västliga kulturområden i medelhavsregionen under sju århundraden före vår tideräkning. Under kursens gång får du träning i diskussioner om möjligheter och svårigheter med att spåra kognitiva (tanke-) processer genom i huvudsak materiella lämningar. Kursen inleds med en veckas studier vid Göteborgs Universitet och fortsätter sedan vid Svenska Institutet i Rom under tre veckor.De tre studieveckorna i Rom består av föreläsningar, studiebesök på Roms museer, exkursioner och fältarbete i det etruskisk/toskanska landskapet. Studenter på kursen erbjuds fritt boende på institutet. Inträden, liksom resor och boende utanför Rom bekostas av institutet. Kursen har ett starkt begränsat antal platser.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande, med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (90 hp), alternativt Fil.kand-examen (120 p) med något av ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Klassiska språk eller Historia som huvudämne (60 hp), (enligt kursplaner gällande till och med 2007-06-30).

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Du hittar Institutionen för historiska studier i Humanistens lokaler på Renströmsgatan 6. Vår personal sitter på plan 5 och 6.