Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Engelska: Debatten om språkinstinkten

Kurs
EN2121
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Under de senaste åren har det blivit allmänt accepterat att påstå att människans förmåga till språk har en genetisk bas. Med Steven Pinkers bok The Language Instinct som utgångspunkt, granskar vi detta synsätt på språk (alltså den så kallade 'Chomskyan view') och dess påverkan på språkvetenskap och språkvetenskapliga metoder. I kursen betonar vi en problematisering av Chomskys synsätt genom att parallellt läsa om konkurrerande och motsatta teorier, som till exempel funktionella och kognitiva paradigm, som andra forskare lagt fram.

Om utbildningen

In recent years, it has become generally accepted to claim that the human capacity for language has genetic foundations. Using Steven Pinker's book "The Language Instinct" as a starting point, we examine this view of language (the so-called 'Chomskyan view'), and its influence on linguistics and linguistic research methods. Amongst other aspects, we will discuss the nature of language, its structure, myths about language acquisition, how linguistics analyse data, and to a certain degree how language is integrated with culture and history. During the course, we will also consider criticism of the Chomskyan view by reading alternative theories, such as the functional and cognitive paradigms outlined respectively in Geoffrey Sampson's "The Language Instinct Debate" and Terrence Deacon's "The Symbolic Species".

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.