Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ekonomisk historia, grundkurs kväll

Kurs
EHGK10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18321
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursen består av fyra delkurser.

Ekonomisk-historisk översikt: antiken -1750 (7,5 hp)
Med utgångspunkt i världens högkulturer studeras grundläggande
samhällsekonomiska förhållanden som t ex livsmedelsförsörjning,
varuproduktion, handel, sjöfart och transporter. Vidare studeras
familje- och hushållsbildning och dess betydelse för arbetets
organisation och rekrytering av arbetskraft. Stor vikt läggs vid
jämförelser mellan olika samhällen och förändringar över tiden.

Ekonomisk-historisk översikt: 1750-1913 (7,5 hp)
Delkursen ger kunskap om hur industrialiseringsprocessen påverkar
samhällsförhållanden i olika delar av världen. Industrialiseringens
genombrott i England studeras med beaktande av tekniska, sociala och
ekonomiska faktorer. Sambandet mellan industrialisering och
hushållsbildning ägnas särskilt intresse.

Ekonomisk-historisk översikt: 1913-nutid (7,5 hp)
Delkursen ger grundläggande kunskaper om 1900-talets globala och svenska ekonomiska utveckling. 1900-talet har präglats av snabb
industrialisering och snabb förändring av den agrara produktionen i allt
större delar av världen. I denna process har perioder av kriser och
perioder av ekonomisk framgång avlöst varandra. Efter andra världskriget
har den amerikanska industrialiseringen kommit att penetrera inte bara
Västeuropa, utan med tiden delar av Asien och Latinamerika. Den
efterhand alltmer globaliserade ekonomin och handeln kom sedan, till
sist, att förändra även Östeuropa i en likartad riktning. Under den
senare perioden når industrialismen sin höjdpunkt och intresset riktas
alltmer mot övergången till och utvecklandet av det postindustriella
samhället.

Utvecklingsteori med tillämpningar (7,5 hp)
Delkursen beskriver och analyserar olika dynamiska socioekonomiska
utvecklingsförlopp. Kursen fokuserar på ekonomisk tillväxt, teknologisk
förändring, industrialisering och jordbruksutveckling med speciell
hänsyn till sociala dimensioner, befolkningstillväxt, hälsovård och
utbildning. Mot bakgrund av denna empiriska och teoretiska genomgång    studeras regioner och länder i ett globalt komparativt dynamiskt  perspektiv. Studeranden skall efter avslutat kurs kunna beskriva, jämföra och diskutera olika socioekonomiska utvecklingsförlopp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns också ekonomiska bilblioteket, som har många studeiplatser.

Läs mer om lokaler