Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Ekonomisk historia: Grundkurs

Kurs
EHG101
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28022
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen går på dagtid, om du önskar läsa på kvällstid kan du söka kursen EHGK10.

Stor vikt läggs vid jämförelser mellan olika samhällen och
förändringar över tiden. Du får därtill kunskap om ekonomiska doktriner,
enklare ekonomiska termer och begrepp, samt möjligheter till ett
kritiskt förhållningssätt. 1900-talet har präglats av snabb ekonomisk
och social förändring. I denna process har perioder av kriser och
perioder av ekonomisk framgång avlöst varandra. Efter en teoretisk
genomgång studeras länder och regioner i ett komparativt perspektiv.
Kursen är en god introduktion till samhällsvetenskapliga studier, och
ger dig möjlighet till fördjupade studier i ekonomisk historia.

Kursen består av fyra delkurser

Ekonomisk-historisk översikt: antiken -1750 (7,5 hp)
Med utgångspunkt i världens högkulturer studeras grundläggande
samhällsekonomiska förhållanden som t ex livsmedelsförsörjning,
varuproduktion, handel, sjöfart och transporter. Vidare studeras
familje- och hushållsbildning och dess betydelse för arbetets
organisation och rekrytering av arbetskraft. Stor vikt läggs vid
jämförelser mellan olika samhällen och förändringar över tiden.

Ekonomisk-historisk översikt: 1750-1913 (7,5 hp)
Delkursen ger kunskap om hur industrialiseringsprocessen påverkar
samhällsförhållanden i olika delar av världen. Industrialiseringens
genombrott i England studeras med beaktande av tekniska, sociala och
ekonomiska faktorer. Sambandet mellan industrialisering och
hushållsbildning ägnas särskilt intresse.

Ekonomisk-historisk översikt: 1913-nutid (7,5 hp) Delkursen
ger grundläggande kunskaper om 1900-talets globala och svenska
ekonomiska utveckling. 1900-talet har präglats av snabb
industrialisering och snabb förändring av den agrara produktionen i allt
större delar av världen. I denna process har perioder av kriser och
perioder av ekonomisk framgång avlöst varandra. Efter andra världskriget
har den amerikanska industrialiseringen kommit att penetrera inte bara
Västeuropa, utan med tiden delar av Asien och Latinamerika. Den
efterhand alltmer globaliserade ekonomin och handeln kom sedan, till
sist, att förändra även Östeuropa i en likartad riktning. Under den
senare perioden når industrialismen sin höjdpunkt och intresset riktas
alltmer mot övergången till och utvecklandet av det postindustriella
samhället.

Utvecklingsteori med tillämpningar (7,5 hp) Delkursen
beskriver och analyserar olika dynamiska socioekonomiska
utvecklingsförlopp. Kursen fokuserar på ekonomisk tillväxt, teknologisk
förändring, industrialisering och jordbruksutveckling med speciell
hänsyn till sociala dimensioner, befolkningstillväxt, hälsovård och
utbildning. Mot bakgrund av denna empiriska och teoretiska genomgång
studeras regioner och länder i ett globalt komparativt dynamiskt
perspektiv. Studeranden skall efter avslutat kurs kunna beskriva,
jämföra och diskutera olika socioekonomiska utvecklingsförlopp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler