Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Ekonomisk historia: Grundkurs

Kurs
EHG100
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18314
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen ersätts med EHGK10. Om du önskar läsa kursen på dagtid ska du söka EHG101.

Kursen består av fyra delkurser.

 • Ekonomisk-historisk översikt: antiken -1750 (7,5 hp)
  Med utgångspunkt i världens högkulturer studeras grundläggande
  samhällsekonomiska förhållanden som t ex livsmedelsförsörjning,
  varuproduktion, handel, sjöfart och transporter. Vidare studeras
  familje- och hushållsbildning och dess betydelse för arbetets
  organisation och rekrytering av arbetskraft. Stor vikt läggs vid
  jämförelser mellan olika samhällen och förändringar över tiden.

 • Ekonomisk-historisk översikt: 1750-1913 (7,5 hp)
  Delkursen ger kunskap om hur industrialiseringsprocessen påverkar
  samhällsförhållanden i olika delar av världen. Industrialiseringens
  genombrott i England studeras med beaktande av tekniska, sociala och
  ekonomiska faktorer. Sambandet mellan industrialisering och
  hushållsbildning ägnas särskilt intresse.

 • Ekonomisk-historisk översikt: 1913-nutid (7,5 hp)
  Delkursen ger grundläggande kunskaper om 1900-talets globala och svenska
  ekonomiska utveckling. 1900-talet har präglats av snabb
  industrialisering och snabb förändring av den agrara produktionen i allt
  större delar av världen. I denna process har perioder av kriser och
  perioder av ekonomisk framgång avlöst varandra. Efter andra världskriget
  har den amerikanska industrialiseringen kommit att penetrera inte bara
  Västeuropa, utan med tiden delar av Asien och Latinamerika. Den
  efterhand alltmer globaliserade ekonomin och handeln kom sedan, till
  sist, att förändra även Östeuropa i en likartad riktning. Under den
  senare perioden når industrialismen sin höjdpunkt och intresset riktas
  alltmer mot övergången till och utvecklandet av det postindustriella
  samhället.

 • Utvecklingsteori med tillämpningar (7,5 hp)
  Delkursen beskriver och analyserar olika dynamiska socioekonomiska
  utvecklingsförlopp. Kursen fokuserar på ekonomisk tillväxt, teknologisk
  förändring, industrialisering och jordbruksutveckling med speciell
  hänsyn till sociala dimensioner, befolkningstillväxt, hälsovård och
  utbildning. Mot bakgrund av denna empiriska och teoretiska genomgång
  studeras regioner och länder i ett globalt komparativt dynamiskt
  perspektiv. Studeranden skall efter avslutat kurs kunna beskriva,
  jämföra och diskutera olika socioekonomiska utvecklingsförlopp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Studier i ekonomisk historia ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher och yrken. Exempelvis kan du arbeta som utredare, handläggare, analytiker eller konsult, både inom den offentliga och den privata sektorn.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler